Dokumenty UE

 

„Opracowanie i wdrożenie nowego projektu wzorniczego w firmie Fabryka Mebli „ZABROCCY” Sp. z o.o.”


Beneficjent: Fabryka Mebli „ZABROCCY” Sp. z o.o.
Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.02.03.05-04-0039/19

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój
Poddziałanie: 2.3.5 Design dla przedsiębiorców
Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Oś priorytetowa: 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw działalności B+R+I do prowadzenia


Wartość​ projektu: 1 672 062,00 PLN
Wartość​ wydatków kwalifikowanych: 1 359 400,00 ​PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 755 730,00 ​PLN

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa ZABROCCY poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu opracowany i wdrożony zostanie ulepszony produkt w postaci regałów modułowych o udoskonalonych funkcjonalnościach.


 

Dotacja na Kapitał obrotowy 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

NR Umowy :POIR.03.04.00-04-0253/20-00